DGA en de registratie uitlenende BV

Om malafide uitzendbureaus te bestrijden is vorig jaar de WAADI (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs) gewijzigd. Vanzelfsprekend is de wet met name bedoelt voor de uitzendbureaus. Maar de registratieplicht geldt niet alleen voor uitzendbureaus, maar voor elke ondernemer die personeel uit leent. Het criterium is dat de uitgeleende arbeidskracht werkt onder toezicht en leiding van de inlener.

De uitzonderingen zijn collegiale inlening zonder winstoogmerk, of wanneer een arbeidskracht ter beschikking gesteld wordt ten behoeve van een geleverde zaak, bijvoorbeeld de installatie van een aangekochte machine. In deze gevallen is registratie niet nodig.

Maar hoe zit het eigenlijk met de DGA? Het komt bij veel BV’s voor dat de enige werknemer (de DGA) zich verhuurt aan een opdrachtgever. Lang was niet zeker of deze groep ook onder de nieuwe wet zou vallen maar onlangs heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid expliciet aangegeven dat dit wel het geval is. Wel geldt het criterium dat de DGA werkt onder leiding en toezicht. Dit kan natuurlijk alle reden tot eventuele discussie geven. Maar wellicht is voorkomen beter dan genezen, registreren is namelijk heel eenvoudig (formulier 14 van de KvK). Een aantekening bij de inschrijving in het Handelsregister volstaat en voorkomt veel ergernis en discussie achteraf. Zeker wanneer je bedenkt dat eventuele boeten kunnen oplopen tot meer dan €12.000 per overtreding per werknemer.

Comments are closed.