BIZ heffing zegt u?

De BIZ heffing is een betrekkelijk nieuwe term die steeds vaker voorkomt. Het is een experiment dat staat voor Bedrijven Investerings Zone. Ondernemers op een bedrijventerrein of in een winkelgebied kunnen gezamenlijk investeren in een veilige en aantrekkelijke bedrijfsomgeving. (meer…)

DGA en de registratie uitlenende BV

Om malafide uitzendbureaus te bestrijden is vorig jaar de WAADI (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs) gewijzigd. Vanzelfsprekend is de wet met name bedoelt voor de uitzendbureaus. Maar de registratieplicht geldt niet alleen voor uitzendbureaus, maar voor elke ondernemer die personeel uit leent. (meer…)

BTW schuld op de balans

Per boekjaar 2012 zijn er gewijzigde regels met betrekking tot de BTW suppletie. Kort gezegd ging het erom dat de suppletie aangifte BTW van enigszins vrijwillig tot voornamelijk verplicht gepromoveerd werd door de belastingdienst. (meer…)

BTW suppletie

Al enige tijd hanteert de Belastingdienst een versoepeling van de boete die ‘standaard’ wordt opgelegd bij oude btw-schulden die wel op de balans staan, maar niet eigener beweging worden afgedragen. Ondernemers die voor 1 juni jl. een suppletieaangifte hebben ingediend voor oude btw-schulden, worden door de fiscus soepel behandeld. Dat ‘soepeler’ beleid is per 1 juni jl. beëindigd. (meer…)