Algemeen

Nieuw BTW identificatienummer voor eenmanszaken

Het zal u niet ontgaan zijn dat er nogal wat te doen was over het huidige BTW nummer van eenmanszaken. Hieruit was immers eenvoudig het BSN nummer van de ondernemer te herleiden. Met alle privacy en AVG problematiek en wetgeving was dit niet meer houdbaar. Het heeft de belastingdienst nogal wat hoofdbrekens opgeleverd dit op een goede manier op te lossen. De uitkomst is dat bestaande eenmanszaken vanaf 1-1-2020 niet één, maar twee BTW nummers hebben. Enerzijds een zogenaamd ob-nummer, dat is het oude nummer wat al bestond en voor de communicatie met de belastingdienst blijft bestaan (denk aan de BTW aangiften). Anderzijds komt er een btw-id. Dit nieuwe nummer is bedoeld voor communicatie met zakelijke contacten, dus vermelding op de facturen, website e.d. De brieven van de nieuwe btw-id’s worden deze dagen door de Belastingdienst verspreid, dus kijk niet raar op als die ook bij u op de mat valt.

Wij zijn verhuisd!

Na 15 jaar aan de Ondernemingsweg 6, zijn we per 18 december j.l. verhuisd naar een nieuwe locatie. Ons nieuwe kantoor bevindt zich in het moderne Alphen Business Center.

Het nieuwe adres is:
Antonie van Leeuwenhoekweg 35
2408 AK  Alphen aan den Rijn

Op deze locatie zijn we voorzien van de modernste faciliteiten zodat voorbereid zijn op de toekomst en u nog beter van dienst kunnen zijn.

VAR 2016

Het is weer september. In het verleden kon de ZZP-er vanaf deze maand weer een nieuwe VAR verklaring aanvragen voor het komende jaar. Maar niet dit jaar, want de VAR verdwijnt, maar of het echt een verbetering wordt?

Al jaren staat de VAR in zijn huidige vorm op de helling. De moeilijke controleerbaarheid en het verkeerd gebruik (of beter: misbruik)  zijn hier de oorzaak van. De Belastingdienst is al lang bezig met het ontwikkelen van een alternatief. In de eerste planning zou deze al begin dit jaar geïntroduceerd worden, maar telkens werd dit weer een beetje uitgesteld. Werden de plannen niet afgeschoten door de politiek dan was het wel een webmodule die nog niet klaar was en voor vertraging zorgde. Het lijkt er nu toch eindelijk van te komen, mits het nog veilig langs de Eerste Kamer geloodst kan worden.

Wat gaat er dan precies veranderen? In ieder geval hoeft er geen VAR 2016 aangevraagd te worden, de belastingdienst gaat deze inkomende verzoeken niet meer behandelen. In de nieuwe regeling stellen de opdrachtgever en opdrachtnemer samen een overeenkomst op die vervolgens opgestuurd moet worden naar de belastingdienst. Op de site van de belastingdienst worden de komende tijd standaardovereenkomsten gezet die gedownload kunnen worden, als je aan de voorwaarden zoals vermeld op de standaardovereenkomst voldoet, kan je er vanuit gaan dat er geen loonheffing hoeft worden ingehouden.

In de praktijk betekent dit voor zowel de opdrachtgever als de ZZP-er een hoop extra werk. Elke opdracht zal opnieuw beoordeeld moeten worden en er zal elke keer een nieuwe (standaard)overeenkomst opgestuurd moeten worden naar de belastingdienst.

De komende tijd zal er langzaam maar zeker meer informatie loskomen vanuit de belastingdienst. Nieuws hierover zullen we natuurlijk hier publiceren.

 

 

Box 3 op de schop, nou ja, een klein beetje dan.

piggy_bank

Iedereen heeft er wel eens van gehoord, of zelf mee te maken: de vermogensrendementsheffing van Box 3, of eigenlijk, het belastbaar inkomen uit vermogen. Al jaren één van de meest besproken thema’s in de inkomstenbelasting. Dat komt door het rekenpercentage, het zogenaamde fictief rendement, dat gebruikt moet worden.

Er wordt gerekend met een fictief rendement van 4% (waar vervolgens 30% belasting over betaalt moet worden, effectief is het dus 1.2% belasting). Maar 4% rendement, waar haal je dat tegenwoordig nog? Bij een bank in ieder geval al lang niet meer, sterker nog, zelfs 1.2% is in de meeste gevallen al niet meer haalbaar. Dat betekent dus dat er meer belasting betaalt moet worden dan dat het rendement oplevert. Dat lijkt ons niet de bedoeling.

In dat fictieve rendement gaat straks (2017) wat veranderen. Er komt namelijk een gestaffeld fictief rendement. De eerste €25.000 vermogen wordt vrijgesteld, dat geldt per persoon. Daarna krijgt de eerste staffel, van €25.000 tot €125.000 een fictief rendement van 2.9% (effectief 0.87%). De tweede staffel, van €125.000 tot €1.025.000 krijgt een fictief rendement van 4.7% (effectief 1.41%), de derde en hoogste staffel €1.025.000 en hoger krijgt een fictief rendement van 5.5% (effectief 1.65%).

Als we dit verder doorrekenen betekent dit,  voor vermogens tot €240.000 per persoon een belastingverlaging en daarboven een belastingverhoging. Het lijkt ook wel een beetje op meer nivellering, maar in de praktijk haal je met meer vermogen vaak ook eenvoudiger hogere rendementen. In die zin is de wijziging een stap om meer in lijn van de praktijk te komen, zij het een kleintje.

BIZ heffing zegt u?

De BIZ heffing is een betrekkelijk nieuwe term die steeds vaker voorkomt. Het is een experiment dat staat voor Bedrijven Investerings Zone. Ondernemers op een bedrijventerrein of in een winkelgebied kunnen gezamenlijk investeren in een veilige en aantrekkelijke bedrijfsomgeving. (meer…)

DGA en de registratie uitlenende BV

Om malafide uitzendbureaus te bestrijden is vorig jaar de WAADI (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs) gewijzigd. Vanzelfsprekend is de wet met name bedoelt voor de uitzendbureaus. Maar de registratieplicht geldt niet alleen voor uitzendbureaus, maar voor elke ondernemer die personeel uit leent. (meer…)

BTW schuld op de balans

Per boekjaar 2012 zijn er gewijzigde regels met betrekking tot de BTW suppletie. Kort gezegd ging het erom dat de suppletie aangifte BTW van enigszins vrijwillig tot voornamelijk verplicht gepromoveerd werd door de belastingdienst. (meer…)

BTW suppletie

Al enige tijd hanteert de Belastingdienst een versoepeling van de boete die ‘standaard’ wordt opgelegd bij oude btw-schulden die wel op de balans staan, maar niet eigener beweging worden afgedragen. Ondernemers die voor 1 juni jl. een suppletieaangifte hebben ingediend voor oude btw-schulden, worden door de fiscus soepel behandeld. Dat ‘soepeler’ beleid is per 1 juni jl. beëindigd. (meer…)